Puheluiden tallentaminen

Ulosottolaitoksen asiakaspalveluun tulevat puhelut nauhoitetaan automaattisesti ja nauhoittamisesta ilmoitetaan puhelun alussa. Nauhoitteita voidaan käyttää Ulosottolaitoksen viranomaistehtävien hoitamiseen sekä asiakaspalvelun laadun parantamiseen. Asiakaspalvelun järjestäminen kuuluu Ulosottolaitokselle osoitettujen viranomaistehtävien hoitamiseen ja julkisen vallan käyttöön. Henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtiin sekä tietosuojalain (1059/2018) 4 §:n 2 kohtaan.

Asiakaspalvelun puhelutallenteita, säilytetään kuusi kuukautta, minkä jälkeen ne hävitetään. Puhelinnumerotietoja voidaan käyttää asiakaspalautekyselyjen järjestämiseen. Ulosottolaitoksen muihin puhelinnumeroihin tulevia puheluita ei nauhoiteta automaattisesti. Yksittäistapauksissa puhelun nauhoittamisesta, esimerkiksi ulosottomenettelyssä tehtyjen toimenpiteiden dokumentointia varten, ilmoitetaan aina erikseen.

Julkaistu 31.3.2022