Tietopyyntöjen maksullisuudesta

Tietopyyntöön vastaamisesta voidaan periä maksu 1.9.2023 alkaen.

  1. Tietopyyntöihin vastaaminen on useimmiten tiedon pyytäjälle maksutonta.
  2. Jos tiedon hakeminen tai sen toimituskuntoon saattaminen vie paljon aikaa, tietojen toimittaminen voi olla maksullista. Voimme periä maksuja esimerkiksi asiakirjan kopioista tai salassa pidettävien tietojen peittämisestä asiakirjoista.
  3. Mahdolliset maksumme määräytyvät oikeusministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen (988/2022) sekä Ulosottolaitoksen suoritemaksupäätöksen (15.8.2023 UOL/1895/2023) mukaan.
  4. Vastauksen maksullisuudesta kerrotaan tietopyynnön esittäjälle kustannusarvioineen ennen vastauksen valmisteluun tai tietojen kopioimiseen ryhtymistä.

Julkaistu 25.8.2023