Tietoa työnantajalle

Jos ulosottovelallinen saa palkkaa tai muuta tuloa, kuten eläkettä tai työttömyysetuutta, se voidaan ulosmitata. Näissä tilanteissa työnantajalle tai tulon maksajalle lähetetään maksukielto. Maksukiellossa määrätään, miten tulee menetellä, kun työntekijän palkka on ulosmitattu.

Julkaistu 29.6.2021