Sain maksukehotuksen

Kun velka tulee ulosottoon vireille, lähetetään asiasta velalliselle ilmoitus. Ilmoituksessa kerrotaan tiedot, mistä velasta on kysymys. Lisäksi kerrotaan asiaa hoitavan ulosottomiehen yhteystiedot ja kehotetaan velallista ottamaan tähän yhteyttä. Ilmoitukseen merkitään myös muita laissa edellytettyjä tietoja.

Vireilletuloilmoituksen kanssa samassa yhteydessä lähetetään velalliselle maksukehotus. Sen antamisella velalliselle varataan tilaisuus maksaa velka itse. Maksukehotuksessa asetetaan eräpäivä, joka on yleensä kahden viikon kuluttua kehotuksen lähettämisestä. Velallisen omaisuutta ei saada ulosmitata ennen maksukehotuksen eräpäivää, lukuun ottamatta veronpalautusta.

Jos koko velka maksetaan ulosottoon maksukehotuksella viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä, kyseisen velan ulosotto päättyy. Maksun jälkeen ulosotosta lähetetään velalliselle kuitti suoritetusta maksusta. Tällaisessa tapauksessa tietoa siitä, että velka oli ulosotossa perittävänä, ei merkitä ulosottorekisteristä annettavaan julkiseen todistukseen.

Mikäli koko velkaa ei makseta ulosottoon viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä, selvittää ulosottomies velallisen taloudellisen tilanteen. Jos velallisella on omaisuutta, voidaan sitä maksukehotuksen eräpäivän jälkeen ulosmitata.

Jos velallisen tiedossa on, että hän ei kykene maksamaan velkaa viimeistään maksukehotuksen eräpäivänä, on hänen hyvä olla yhteydessä asiaa hoitavaan ulosottomieheen.

Ilmoitus asian vireilletulosta ja siihen liittyvä maksukehotus lähetetään velalliselle tavallisena kirjeenä. Jos velallinen on ottanut käyttöön Suomi.fi-viestit, lähetetään asiakirjat velalliselle kyseiseen palveluun.

Jos velallisen olinpaikkaa ei ole saatu selville tai on aihetta olettaa, että ilmoitus tuntuvasti vaikeuttaisi täytäntöönpanoa, ei vireilletuloilmoitusta tarvitse antaa. Myöskään maksukehotusta ei tällöin lähetetä.

Uudesta velasta lähetetään velalliselle vireilletuloilmoitus ja maksukehotus, vaikka velallisella olisi jo yksi tai useampi muu velka ulosotossa perittävänä.

Julkaistu 12.7.2022