Velan vanhentuminen

Kaikilla veloilla on laissa säädetty määräaika, jossa ajassa ne vanhentuvat. Vanhentumisaika riippuu siitä, millaisesta velasta on kysymys. Velka voi vanhentua useilla eri perusteilla.

Yksityisoikeudellisten velkojen vanhentumisaika on tuomion antamisen jälkeen viisi vuotta ja tämä vanhentumisaika voidaan katkaista esimerkiksi muistuttamalla velallista velasta tai hakemalla ulosottoa.

Silloin kun velallisena on yksityishenkilö, vanhentuvat hänen yksityisoikeudelliset velkansa lopullisesti viimeistään 20 vuoden kuluttua (25 vuotta, jos velkoja on luonnollinen henkilö) velan eräpäivästä tai 15 vuoden kuluttua (20 vuotta, jos velkoja on luonnollinen henkilö tai jos korvaussaatava perustuu rikokseen, josta velallinen on tuomittu vankeuteen tai yhdyskuntapalveluun) tuomion antamispäivästä.

Useimmiten julkisoikeudellisten velkojen vanhentumisaika on viisi vuotta ja sitä ei voi katkaista.

Vanhentumisen jälkeen velkaa ei voi enää periä. Jos velalliselta on ulosmitattu ennen velan vanhentumista omaisuutta, saadaan nämä varat vielä käyttää vanhentuneen velan lyhentämiseksi.

Julkaistu 11.12.2020