Ennakoiva talousneuvonta

Ulosottolaitoksen ennakoivan talousneuvonnan tarkoitus on parantaa kansalaisten neuvontaa henkilökohtaisen talouden hallinnassa, ehkäistä velkaongelmien muodostumista ja jakaa tietoa ulosottomenettelystä. Toiminnan pyrkimys on edistää eri viranomaisten ja kolmannen sektorin välistä yhteistyötä velkaneuvonnassa ja velkaantumisesta aiheutuvien haittojen torjumisessa.

Ulosottolaitos tekee ennakoivan talousneuvonnan työtä yhteistyössä talous- ja velkaneuvonnan kanssa. Paikallisesti yhteistyö näkyy esimerkiksi yhteisinä tapahtumina ja koulutustilaisuuksina.

Ennakoiva talousneuvonta sai alkunsa Ulosottolaitoksen ja talous- ja velkaneuvonnan yhteisestä Ennakoivan talousneuvonnan hankkeesta (vuosina 2019−2021). Hankkeen tavoite oli lisätä kansalaisten talousosaamista ja ehkäistä ylivelkaantumista sidosryhmäyhteistyön avulla.

Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija tekee alueellista työtä

Ulosottolaitoksessa ennakoivan talousneuvonnan työtä tekevät ennakoivan talousneuvonnan asiantuntijat on sijoitettu ympäri Suomea. Asiantuntijoiden yhteystiedot löytyvät valtakunnanvoudin kanslian yhteystiedoista sivun alaosasta.

Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntijat tekevät yhteistyötä erilaisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyökumppanit vaihtelevat alueittain, mutta monilla alueilla yhteistyötä on tehty esimerkiksi sosiaalitoimen, seurakunnan, Kelan, Puolustusvoimien tai Rikosseuraamuslaitoksen kanssa. Yhteistyötä tehdään mielellään myös esimerkiksi koulujen ja oppilaitosten kanssa, koska nuoret ovat ennakoivan talousneuvonnan tärkeä kohderyhmä.

Oleellinen osa ennakoivaa talousneuvontaa ovat myös ympäri Suomea toimivat Talousneuvolat . Talousneuvolassa annetaan kansalaisille matalan kynnyksen moniammatillista talousneuvontaa ilman ajanvarausta. Talousneuvolassa Ulosottolaitoksen asiantuntija neuvoo ulosottoon liittyvissä kysymyksissä yleisesti, eikä ota kantaa yksittäisen kansalaisen asioihin.

Näille verkkosivuille on koottu ennakoivaan talousneuvontaan liittyviä materiaaleja. Materiaalit ovat kaikkien käytettävissä, ja niitä voi hyödyntää esimerkiksi asiakastyössä. Materiaaleja käytettäessä tulee lähteenä mainita Ulosottolaitos. Materiaaleja ei saa muokata ilman lupaa.

Julkaistu 24.11.2023