Ulosottolaitoksen tietovisat

Ulosottolaitos on tehnyt kolme erilaista tietovisaa, jotka on suunnattu erityisesti nuorille. Yhden visan kysymykset on kohdennettu yläkouluikäisille nuorille, toisen itsenäistymässä oleville toisella asteella opiskeleville ja kolmannen itsenäistä elämää aloitteleville, juuri ammattiin valmistuneille ja työelämään siirtyneille tai opinnot korkeakoulussa aloittaneille nuorille.

Julkaistu 9.3.2022