Utbildningar för intressentgrupper

Den förebyggande ekonomirådgivningen ordnar avgiftsfri utbildning kring utsökning, indrivningsprocessen och allmän ekonomihantering för intressentgrupper. Utbildningen ger yrkesperonser färdigheter att ge handledning, råd och stöd till sina klienter. Målet med verksamhetsmodellen är att förbättra rådgivningen för medborgarna för att hjälpa dem hantera den egna ekonomin och förebygga skuldproblem.

Utbildningarna är riktade till personer som i sitt arbete möter kunder som har svårigheter i att hantera sin ekonomi. Utbildningsverket genomför utbildningarna via Teams tillsammans med ekonomi- och skuldrådgivningen.

Närmare information ges av de sakkunniga från den förebyggande ekonomirådgivningen per e-post på adressen ennakoivatalousneuvonta.uo(at)oikeus.fi.

Utbildningar ordnas också på finska. Bekanta dig med finskspråkiga utbildningar på förebyggande ekonomirådgivningens finskspråkiga webbplats.

Framtida utbildningar

Höstens utbildningar är grundutbildningar och på våren är det årligen växlande teman.

Anmälningsblanketterna nedan är avsedda enbart för anmälning till utbildningarna. Via blanketterna är det inte möjligt att få kundbetjäning.

24.9.2024 kl. 9-10 Hänvisning till tjänster: Utsökningens och ekonomi- och skuldrådgivningens servicekanaler och tjänster

29.10.2024 kl. 9-10 Vi krossar myter

26.11.2024 kl. 9-10 Trygghet i vardagen med ekonomihantering

Infoträffar om Massivaara – läromedel om förebyggande ekonomikunskaper

Läromedel om förebyggande ekonomikunskaper – infoträff för personer som arbetar med ungdomar 19.8.2024 och 27.8.2024 kl. 15-15.45 (på finska)

Publicerad 28.5.2024