Riksfogdens kansli

Riks­fog­dens kans­li skö­ter om Ut­sök­nings­ver­kets central­för­valt­ning­ens upp­gif­ter. Central­för­valt­ning­en be­hand­lar inte en­skil­da ut­sök­nings­ä­ren­den.

Publicerad 15.11.2021