Utsökningsverkets kontaktuppgifter

Utsökningsverkets verksamhetsställen har en riksomfattande kundtjänstnummer, e-post och postadress. Riksfogdens kansli sköter om centralförvaltningens uppgifter och har sina egna kontaktuppgifter.

Publicerad 26.4.2023