Utsökningsverkets kontaktuppgifter

Utsökningsverkets verksamhetsställen har en riksomfattande kundtjänstnummer, e-post och postadress. Riksfogdens kansli sköter om centralförvaltningens uppgifter och har sina egna kontaktuppgifter.

Telefon

Riksomfattande kundtjänst 029 56 58801 (på svenska) 029 56 58800 (på finska)

Utmätningsmannens kontaktuppgiter

Utmätningsmannens kontaktuppgiter har meddelats på utsökningens dokument samt på utsökningens e-tjänst (mina uppgifter). Bekanta dig med e-tjänsten och sköt ärenden på webben .

Postadress

Utsökningsverkets verkställighetsenheter har en riksomfattande postadress.

PB 1, 00067 Utsökningsverket

E-post

utsokning(at)om.fi

För att påskynda behandlingen av ditt utsökningsärende ange förutom ditt namn också din adress och födelsetid. I första hand rekommenderar vi att du skickar e-post till Utsökningsverket via sekretessbelagt meddelande (vänstra sidofältet, nedtill på mobilen).

Suomi.fi-meddelanden

Ta emot en del av utsökningens brev och skicka meddelanden till Utsökningsverket. Länk till Suomi.fi-meddelanden.

Fax

029 562 2611

Besöksadress och öppettider för verksamhetsställen

Publicerad 26.4.2023