Utökningsverket och Konkursombudsmannens byrå ansvarsrapport 2022

Förord
Utsökningsverket och Konkursombudsmannens byrå
Sammanställningen av ansvarsrapporten
Handavtryck – målen för Utsökningsverket och Konkursombudsmannens byrå
Rättvis och hållbar ekonomisk tillväxt
Mer hållbara val
Ett fredligt samhälle och rättsskydd
Övriga mål
Fotavtryck – vad som kan påverkas och hur

Publicerad 28.4.2023