Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston vastuullisuusraportti 2022

Esipuhe
Ulosottolaitos ja Konkurssiasiamiehen toimisto
Vastuullisuusraportin laadintatapa
Kädenjälki – Ulosottolaitoksen ja Konkurssiasiamiehen toimiston tavoitteet
Oikeudenmukaista ja kestävää talouskasvua
Kestävämpiä valintoja
Rauhanomaisen yhteiskunnan ja oikeusturvan toteutuminen
Muut tavoitteet
Jalanjälki – mihin voidaan vaikuttaa ja miten

Julkaistu 28.4.2023